Jak vytvořit jednoduchý web zdarma?

V dnešním článku si ukážeme, jak si vytvořit jednoduché webové stránky zcela zdarma. Pro správu stránek využijeme oblíbený redakční systém Wordpress, který Vám umožní upravovat obsah stránek bez znalosti programování.

Co vše budeme potřebovat?

Pro provoz stránek budeme potřebovat následující věci:

 • Doménu – doménu si můžete zaregistrovat u jakéhokoli registrátora. Registrace domény je zpoplatněna ročním poplatkem.
 • Webhosting – webhosting opět zakoupíte u poskytovatele webhostingu.
 • Databázi – databázi je možné typicky vytvořit jako součást (službu) webhostngu.
 • Instalační soubory Wordpress – soubory je možné stáhnout na adrese ttp://cs.wordpress.org

Příprava instalace

 1. Prvním krokem je stažení instalačních souborů wordpress z adresy http://cs.wordpress.org. Soubory si uložte kamkoli na svůj disk v počítači.
 2. Přihlášení na FTP a nahrání souborů. Stažené soubory je třeba nahrát na Váš webhosting. To se provádí například pomocí FTP klienta. My použijeme FTP klienta souborového manažeru Total Commander. Po spuštění souborového manažeru klikněte na ikonu FTP. Zobrazí se Vám okno s uloženými relacemi (zde pravděpodobně žádnou relaci mít nebudete). Kliknete tedy na tlačítko Nové připojení a v dialogovém okně vyplníte potřebné údaje. Název relace je identifikátor, který označuje danou relaci (pojmenujte např. stejně, jako se jmenuje Vaše doména). Do pole hostitel vyplňte adresu serveru, kterou Vám zaslal poskytovatel webhostingu a do pole heslo uveďte přístupové heslo k webhostingu. Údaje uložte a klikněte na tlačítko připojit. Pokud jsou Vámi vyplněné údaje správné, systém se připojí do složky webhostingu.
 3. Pokud jste úspěšně přihlášení, vyhledejte na webhostingu složku www (soubory webových stránek se nejčastěji umísťují do složky s tímto názvem, nicméně v některých případech se složka může jmenovat i jinak např. public). Správný název složky, do které mají být nahrány soubory webu, Vám sdělí poskytovatel webhostingu. Do této složky tedy extrahujte obsah archivu (obsah složky wordpress), který jste si stáhli v kroku 1.
 4. Vytvoření databáze. Dalším krokem je vytvoření databáze. To se většinou provádí prostřednictvím administrace Vašeho poskytovatele webhostingu. V nějakém formuláři vyplníte název databáze, kterou chcete vytvořit a dále pak požadované heslo pro přístup. Poskytovatel databázi vytvoří a pošle Vám k ní přístupové údaje.

Instalace

Pokud se nám všechny předchozí kroky zdařily, máme vše připraveno pro nainstalování wordpresu. Před instalací je tedy třeba mít:

 • Nahrané instalační soubory na webhostingu
 • Vytvořenou databázi (znát přístupové údaje k databázi)

Instalaci zahájíme tak, že si v prohlížeči otevřeme adresu Vaši domény, například tedy www.mojedomena.cz. Pokud jste správně nahráli instalační soubory, objeví se Vám okno s hlášením, že:

Soubor wp-config.php bohužel nebyl nalezen. Pravděpodobně ještě nebyl ani vytvořen, což je však nezbytnou podmínkou pro zahájení instalace WordPressu.

To znamená, že zatím nemáte nastavený konfigurační soubor Wordpressu (redakční systém neví, k jaké databázi se má připojit apod.). Stiskněte tedy tlačítko Vytvořit konfigurační soubor.

Na následující stránce se Vám zobrazí požadavky potřebné pro vytvoření konfiguračního souboru. Jedná se o:

 • Název databáze
 • Uživatelské jméno k databázi
 • Heslo pro přístup k databázi
 • Databázový server
 • Předpona tabulek (pokud chcete provozovat několik různých instalací WordPressu pod jednou databází)

Po stisknutí tlačítka pokračovat se již zobrazí formulář s potřebným nastavením. Do tohoto formuláře vyplníte přístupové údaje k databázi, které jste získali po jejím vytvoření. Poskytovatel webhostingu zpravidla generuje dva uživatelské účty pro databázi. Jeden je určen pro její kompletní správu (umožňuje tvořit a mazat tabulky), druhý slouží pouze pro čtení dat z databáze. Při instalaci musíte použít účet s oprávněním pro vytváření tabulek (wordpress si při instalaci sám vytvoří potřebné tabulky).

Vyplněné údaje potvrďte tlačítkem potvrdit. Následně instalátor zkontroluje, zda je možné připojit se k databázi a v případě, že ano, zobrazí informaci o tom, že vše je připraveno k instalaci. Instalaci spustíte tlačítkem Instalovat.

Následující formulář slouží pro nastavení přístupu do administrace webových stránek a pro nastavení základních údajů o stránce. Zadáte tedy název webu (podle vašeho uvážení), uživatelské jméno a heslo, administrátorský email a zaškrtnete, zda chcete, aby stránku indexovali vyhledávače. Vše opět potvrdíte tlačítkem Instalovat WordPress.

Pokud vše úspěšně proběhne, zobrazí se Vám informace o tom, že instalace byla úspěšně dokončena a můžete se přihlásit do administrace. Administrace Wordpressu se nachází na url www.vasedomena.cz/wp-login.php.

Tímto bychom tedy měli instalaci dokončenou. Na Vaší doméně se již začala zobrazovat základní šablona WordPressu. 

Na to jak spravovat nové stránky se podíváme v dalším článku.